Monospaced

Si raccolgono monospaziati.

Airport

Type Foundry: Think Work Observe
Designer: Piero Di Biase

Botanika Mono

Type Foundry: Suitcase Type Foundry
Designer: Tomáš Brousil

IBM Plex Mono

Type Foundry: IBM
Designer: Bold Monday, IBM

Lab Grotesque Mono

Type Foundry: Letter From Sweden
Designer: Göran Söderström, Stockholm Design Lab

LFT Etica Mono

Type Foundry: TypeTogether
Designer: Left Loft

Nitti

Type Foundry: Bold Monday
Designer: Pieter van Rosmalen

Operator

Type Foundry: Hoefler&Co.
Designer: Hoefler&Co.

Proto Grotesk Mono

Type Foundry: Production Type
Designer: Jean-Baptiste Levée

Prova 1

Type Foundry: Think Work Observe
Designer: Piero Di Biase

Prova 11

Type Foundry: Underware
Designer: Underware

Prova 11g

Type Foundry: Underware
Designer: Underware

Prova 1t

Type Foundry: Think Work Observe
Designer: Piero Di Biase

Prova 2

Type Foundry: Suitcase Type Foundry
Designer: Tomáš Brousil

Prova 210

Type Foundry: Suitcase Type Foundry
Designer: Tomáš Brousil

Prova 210g

Type Foundry: Suitcase Type Foundry
Designer: Tomáš Brousil

Prova 28

Type Foundry: Production Type
Designer: Jean-Baptiste Levée

Prova 28g

Type Foundry: Production Type
Designer: Jean-Baptiste Levée

Prova 2g

Type Foundry: Suitcase Type Foundry
Designer: Tomáš Brousil

Prova 3

Type Foundry: IBM
Designer: Bold Monday, IBM

Prova 3g

Type Foundry: IBM
Designer: Bold Monday, IBM

Prova 4

Type Foundry: Letter From Sweden
Designer: Göran Söderström, Stockholm Design Lab

Prova 4g

Type Foundry: Letter From Sweden
Designer: Göran Söderström, Stockholm Design Lab

Prova 5

Type Foundry: TypeTogether
Designer: Left Loft

Prova 5g

Type Foundry: TypeTogether
Designer: Left Loft

Prova 6

Type Foundry: Bold Monday
Designer: Pieter van Rosmalen

Prova 6g

Type Foundry: Bold Monday
Designer: Pieter van Rosmalen

Prova 7

Type Foundry: Hoefler&Co.
Designer: Hoefler&Co.

Prova 7g

Type Foundry: Hoefler&Co.
Designer: Hoefler&Co.

Prova 9

Type Foundry: Colophon Foundry
Designer: Colophon

Prova 9g

Type Foundry: Colophon Foundry
Designer: Colophon

Space Mono

Type Foundry: Colophon Foundry
Designer: Colophon

Tabac Mono

Type Foundry: Suitcase Type Foundry
Designer: Tomáš Brousil

Zeitung Mono

Type Foundry: Underware
Designer: Underware